Jaunumi

Kā klājas "Zaķīšu" grupas bērniem otrajā mācību pusgadā?

Tik tikko vēl smaržoja asteru pušķi un mūs visus priecēja krāsainās rudens lapas, bet laiks skrien vēja spārniem...Ir pienācis mācību gada noslēgums, kad atskatāmies uz padarītajiem darbiņiem un nedarbiem.

Šajā mācību gadā ir apskatītas dažādas tēmas, iepazīti dažādi dzīvnieki, augi, krāšņākie putni tepat Latvijā un arī saulainajā, siltajā Dienvidamerikā - džungļos, vērota un pētīta saules sistēma, kosmoss. Veikti dažādi projekti un 3D radošie darbiņi. Kā, piem., no papīra bumbām izveidots Ara papagailis, indīgais augs Latvānis, mērīts un salīdzināts Leoprada lēciens ar  bērnu lēcieniem. Bērni zīmēja Ara papagaili un pēc tam sevi, lai salīdzinātu, kurš tad ir garāks un, kurš īsāks. J

Mēneša tēmas ietvaros, bērni devās pārgājienā uz Kadagas mežu, lai meklētu leoparda līdzinieku, kaķu dzimtas plēsēju lūsi. Bērni apbruņojās ar lielu pacietību un vēroja, vai kādā kokā nesēž negantnieks lūsis. Pētīja zemē dažādus pēdu nospiedumus. Tāpat, arī neizpalika ekspedīcija pa Ādažiem, meklējot vietējās pļavās, grāvmalās indīgo augu latvāni. To nu gan bērniem izdevās atrast. Tad nu cits citam stāstīja, kā jārīkojas, ja indīgā Latvāņa sula nonāk uz ādas.

Bērni turpināja iepazīt aizraujošo burtu pasauli, gan drukātos burtus, gan arī sāka apgūt rakstīto burtu alfabētu. Turpina attīstīt lasītprasmi un iepazīt matemātiku – gan teksta uzdevumu izpildē, gan dažādu darbību risināšanā, kā arī mērīšanas un svēršanas darbos, kuri bērniem šķita ļoti aizraujoši. 

Bērni izprot kārtības noteikumus grupiņā – katrai lietai sava vieta, turpina apgūt sadarbības prasmes. Atpazīst savas un draugu emocijas. Palīdz viens otram kreņķīšu mirkļos, samīļojot un uzmundrinot. Pilnveido tolerances, solidaritātes un taisnīguma tikumus, vērtības.

Bērni izbauda pavasara silto saulīti, atspirdzinošo lietutiņu, putnu dziesmas un kukaiņu rosību. Ir tik feini būt bērnudārziņā!!! 

 

Sagatavoja „Zaķīšu”gr. Skolotāja Agnese Lindenberga

Dalīties: