Finansējums

Mācību maksa

Mācību maksa par izglītības programmas apguvi ir 450 eiro mēnesī.