Dokumenti

Līguma paraugs 2023

Pašvaldību līdzfinansējumi mācību maksai

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Veselības inspekcija Akts 2022

Pieteikuma anketa

Tāme SIA "LAIK" 2022

VUGD akts 2022

Kārtības noteikumi vecākiem

Kārtība, kādā rīkojas infekciju slimību gadījumos

Iestādes padomes reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Nepieciešamo lietu saraksts

Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

Kārtība iestādes organizētajos pasākumos

Iestādes nolikums

Vecāku rokasgrāmata