Kolektīvs


Mūsu radošo pedagogu kolektīvs

PASAKU VALSTĪBĀ esam kupla saime, katrs darbinieks ielicis savu attieksmi un neizmērojamo mīlestību pret darbu, lai veicinātu un nodrošinātu bērnu izaugsmi.

Administrācija

Audiologopēds

Kristiāna Cīrule

Kristiāna Cīrule

Vada logoritmikas nodarbības katrā grupā, vada individuālās konsultācijas bērniem, atbalsta un konsultē grupu skolotājus kā arī līdzdarbojas atbalsta komandā.

Sporta skolotāja

Sabīne Pētersone

Sabīne Pētersone

Vada sporta nodarbības grupā, vada individuālās sporta nodarbības, līdzdarbojas atbalsta komandā.

Mūzikas skolotāja

Iveta Blūma

Iveta Blūma

Vada mūzikas/dejas nodarbības, vada apakšgrupās mūzikas nodarbības, līdzdarbojas atbalsta komandā, kā arī vada Kristīgās mācības pulciņu.

Collapse Smilšu spēles terapiju praktizējošs psihologs

Inita Gaile

Inita Gaile

Smilšu spēles terapija un konsultēšana, psiholoģiskā diagnostika bērniem, izpēte un atzinumu veikšana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Pakalpojumi pieejami p samaksu un pierakstu vienojoties individuāli.

Montesori medicīniskās pedagoģijas skolotājs, atbalsta komandas speciālists

Anda Pēkšēna

Anda Pēkšēna

Sniedz atbalstu skolotājiem, veic pedagoģiskus novērojumus bērniem, atbalsta personāls ikvienam iestādē.