Kolektīvs


Mūsu radošs pedagogu kolektīvs

PASAKU VALSTĪBĀ esam kupla saime, katrs darbinieks ielicis savu attieksmi un neizmērojamo mīlestību pret darbu, lai veicinātu un nodrošinātu bērnu izaugsmi.

Administrācija

Ilze Pētersone - Jezupenoka

PII vadītāja, iestādes dibinatāja un ideju ģenerātore

Sanda Sīle

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Monta Kulbe

Metodiķe