Kolektīvs


Mūsu radošs pedagogu kolektīvs

PASAKU VALSTĪBĀ esam kupla saime, katrs darbinieks ielicis savu attieksmi un neizmērojamo mīlestību pret darbu, lai veicinātu un nodrošinātu bērnu izaugsmi.

Administrācija

Ilze Pētersone - Jezupenoka

PII vadītāja, iestādes dibinatāja un ideju ģenerātore

Dace Bokta - Rībena

Vadītājas vietniece

Monta Kulbe

Metodiķe

Sanda Sīle

Metodiķe