Jaunumi

Rīkojums vecākiem no 02.12.20Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAIK”

Vienotais reģ. Nr. LV 40003922099

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde

„PASAKU VALSTĪBA”

Gaujas iela 2B, Ādažos, LV – 2164

Tālrunis 27445168

E – pasts: vietniece.pasakuvalstība@gmail.com

 

RĪKOJUMS

Ādaži

  1. gada 02. decembrī

Nr.1-11-221  /20

Kārtība, kādā nodrošina darba organizāciju privātā pirmsskolas izglītības iestādē “PASAKU VALSTĪBA” – vecākiem COVID – 19 pandēmijas laikā

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem

 izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai (piemērojami no 2020. gada 01. augusta),

Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra  noteikumiem Nr.655“

 

1.No š. g. 03. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim noteikt ārkārtas situācijas pagarinājumu.

2.Papildinot 2020. gada 09. novembra rīkojumu Nr. 1–11-214/20 un Nr. 1-11-212/20, pirmsskolā noteikti šādi pasākumi:

 - No š. g. 03. decembra visi pirmsskolas darbinieki iekštelpās nēsā sejas maskas. Sejas masku darbā var nevilkt darbinieks, kurš telpā atrodas viens.

 - Sporta nodarbības notiek tikai āra vidē. Sliktos laika apstākļos sports nenotiek. Nodarbība tiek pārcelta uz citu dienu.

3.Gadījumos, ja bērnam vai vecākiem konstatēta Covid-19 infekcija, ja ir kādas bažas par iespējamu saslimšanu, būšanu kontaktā ar Covid 19 inficētu personu, nekavējoties informēt Iestādes atbildīgo personu vadītāju Ilzi Pētersoni – Jezupenoku tel.nr. 29483571.

 

Vadītāja I.Pētersone – Jezupenoka

Dalīties: